Family in Dubai

Nya gymnasie- och högskoleregler i Sverige sedan 2011.

NYA gymnasie och högskoleregler i Sverige sedan 2011!

Fler ämnen behövs för gymnasiestudier!

Svårare komma in på högskolan!

 

Den 29:e Januari 2013 hölls ett möte på DIA om nya regler i skolan i Sverige.

Inbjudna till detta möte var:

 • Grenna internat skola
 • Sigtuna internat skola
 • Sofia Distans från Sverige
 • Svenska Sektionen DIA
 • Svenska skolföreningen i Dubai.

 

 

Syftet med mötet var att reda ut vad som egentligen är nytt och hur det påverkar barn som studerar i UAE och vill fullfölja sina studier i Sverige. Vi fick också information om vilka studie möjligheter som finns i UAE.

Bakgrundentill mötet var den gymnasie omläggning som introducerades hösten 2011.

Enligt Skoverkets bok ”Gymnasieskola 2011” hade:

 • Sverige dalat i resultat i internationella studier.
 • Många elever fullföjde inte sina gymnasie studier.

För att lösa dessa problem har man i Gy2011 genomfört framför allt följande förändringar:

 • behörighetskraven till gymnasiet höjs
 • skillnaden blir större mellan yrkesprogrammen och de högskoleförberedande programmen
 • kraven skärps för grundläggande högskolebehörighet
 • ett nytt betygssystem införs.

 

 

Förändringen innebär framför allt att man numer behöver fler obligatoriska ämnen för att vara behörig att söka till gymnasium. Bland dessa ämnen finns Svenska men även Religions kunskap.

Höjda behörighetskrav till gymnasiet:

För samtliga Yrkesprogram och Högskole-

förberedande program krävs godkännda

betyg i:

 

 • svenska eller svenska som andraspråk
 • engelska och
 • matematik

 

 

För Yrkesprogram krävs dessutom minst fem andra ämnen från grundskolan och för

Högskoleförberedande program krävs dessutom minst nio andra ämnen,

 

För ekonomi- och samhällsvetenskapsprogrammen samt det humanistiska programmetska fyra av de ytterligare nio ämnena vara

 • geografi,
 • historia,
 • samhällskunskap och
 • religion

 

För naturvetenskaps- och teknikprogrammen

ska tre av de ytterligare nio ämnena vara

 • biologi, fysik och kemi.  

 

För det estetiska programmet

är de nio ämnena valfria. Här kan dock även färdighetsprov förekomma.

För behörighet till en så kallad särskild variant av ett nationellt program kan det ställas krav på förkunskaper i ett sådant ämne eller ämnesområde som är utmärkande för varianten.

 

Om man saknar betyg i ett ämne är det bäst att kontakta den gymnasie skola man planerar att söka till innan man flyttar hem!!   Det finns inga tydliga riktlinjer i dessa fall hur denna bedömning ska göras!

 

När det gäller intagning till Universitet/Högskola gäller följande:

 

Grundläggande behörighet till högskole studier:

 

 • Fullföljd gymnasie utbildning
 • Du måste kunna visa att du har tillräckliga kunskaper i svenska, motsvarande Svenska kurs B (ett godkänt betyg i Swedish A: Literature,även Self Taught, ger också grundläggande behörighet)
 • Engelska kurs A.
 • Du måste också visa att du har kunskaper i matematik som motsvarar den svenska gymnasiekursen Matematik kurs A.

 

Det räcker inte att ha svenska som modersmål för att fylla kraven på Svenska!

 

Det finns i UAE många sätt att komplettera

sina skolbetyg.

 

 • Svenska sektionen på DIA erbjuder

svenska undervisning på låg och mellan

stadiet. I detta stadium krävs inga betyg men

undervisningen motsvarar den man skulle ha fått

i Sverige.

 

 • IB skolor erbjuder möjlighet att under

skoltid studera modersmål. Man kan själv bli tvungen att arrangera handledare och betala för det separat, beroende på vilken IB skola man går på.

 

 • Distans undervisning i alla skolämnen kan ges via Sofia distans och Värmdö distans. Dom har rätt att ge betyg efter avslutade kurser.

 

 • Om man inte har haft möjlighet att skaffa betyg i svenska under sin gymnasie utbildning finns möjlighet att få ett betyg genom att göra ett TISUS test

( test i Svenska för universitetsstudier).

 

 

 

Internatskolorna har andra möjligheter att anpassa studierna utifrån de förkunskaper eleven har från tidigare studier.

 

 

 

Nya antagnings grupper till högskolan gör att det kan vara svårare idag att komma in om man måste komplettera sina gymnasie betyg. Det är bättre att välja rätt kurser från början!

 

Antagning till högskola,universitet

 

Grupp 1.

 "Direktgruppen" kallas denna grupp, och här hamnar alla med slutbetyg från gymnasieskolan. Även utländsk gymnasieutbildning söker i denna grupp.

 

Grupp 2.

Detta är en kompletteringsgrupp där de som kompletterar på komvux för att få behörighet hamnar. Även de som gjort en prövning i gymnasieskolan hamnar i kompletteringsgruppen.

En tredjedel av platserna från Grupp 2  läggs över i Grupp 1. Detta innebär att det är enklare att bli antagen till högskolan om man är i direktgruppen (Grupp 1).

 

Välj rätt från början:

Redan i gymnasiet är det viktigt att du väljer rätt program och kurser från början. Det är alltså inte det bästa alternativet att läsa in kurser och ämnen i efterhand. Gör du det så hamnar du i kompletteringsgruppen och har direkt svårare att konkurrera med dem som hamnade i direktgruppen.

 

 

Websidor för vidare information:

www.studera.nu                             Om IB behörighet och antagningsregler för högskola

www.sofiadistans.nu                      Högstadiestudier på distans,åk 6-9

www.varmdodistans.se                  Gymnasiestudier på distans

www.nordiska.su.se                       Tisus test i Svenska

www.gymnasium.se                       Antagningskrav för gymnasiet

www.sshl.se                                    Sigtunaskolan humanistiska läroverket

www.grennaskolan.se                     Grennaskolan riksinternat

staffan.paulsson@comhem.se       e-mail adress till handledare i IB Svenska.

Staffan kan ta nya elever och svara på frågor

 

Artickeln är skriven av Tiina Nyberg, fd. Assistent på Svenska skolan, och utgör ett sammandrag av information jag har skaffat via föreläsarna på mötet i Januari, men även från e-mail kontakt med kunniga och via websidor.

Trots att jag har försökt att få alla fakta bekräftade fler gånger, så är det i vissa frågor svårt att få entydiga svar. Eftersom våra elever har specifika problemställningar kan det ibland bli bedömningar som avviker beroende på vem man frågar. Dessutom sker kontinuerligt förändingar i antagningsregler och krav.

Bäst är återigen att kontakta skolan man skall söka in till och fråga!!

 

Lycka till,

 

Tiina